Medlemsmöten

2010
Nästa planerade medlemsmöte
Är den 2 december torsdag 18 – 20 
Tyck till om din förening: Ideer och synpunkter.

Tidigare genomförda medlemsmöten
2010
3 juni torsdag 18-20 Lokal Sinnet
Tyck till om vår förening. Vad är bra? Vad kan bli bättre?
Medlemsmöte, ansv. Owe Norberg

2009
26 november torsdag 18.00 – 20.00 Medlemsträff.
Tyck till om vår förening. Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Annonser