Utflykter & Resor

 2010

 Tidigare genomfört:

2010
13 april tisdag heldagsresa till Stockholm
Besök av Riks- och Stadsarkivet i Stockholm. Bussresa heldag
För att resan skall kunna genomföras krävs minst 15 deltagare.
Närmare uppgifter om anmälan till resan kommer att meddelas i god tid. Boka gärna redan nu i din almanacka.
Kostnad max 550:-kr/person inkl. resor, guider och lunch.
ansv. Lasse Bergsten.

15 maj lördag halvdagsresa
Kolmårdens marmorbruk och Krokeks öderkyrka.
Ansv. Jan Ekermann

 

2009

SAMÅKNING i egna bilar till

HÄLLESTAD,  SONSTORP  OCH  FINSPÅNG

Tisdagen den 15 september 2009

Pris: 275 kronor , lunch, kaffe, guider

Start från SiN, Schalegatan 7klockan 08.00

                  Vi delar upp oss i två grupper.

09.15-  10.00                   Grupp 1   Besöker  Hembygdsgården , Udden, i Hällestad, där

        hembygdsföreningens ordförande, Rolf Eriksson, guidar

        Grupp 2 besöker Hällestads kyrka där Nnnnn Nnnnnnn guidar.

10.15- 11.00                   Grupp 1 till  Kyrkan och

        Grupp 2 till Hembygdsgården.

11.15- 11.45      Kaffe   i  Hembygdsgården.

12.00- 13.00                   Möter vi GREVE CARL – GUSTAV MÖRNER, som

        berättar  om SONSTORPS   BRUK,  SONSTORPS  SLOTT

        och SLÄKTEN MÖRNER.

13.30- 14.30      Gemensam  lunch  på  Bruksgården  i  Finspång.

14.30- 16.15                   Rektor Birger Persson, möter upp i samband med lunchen

        och informerar om vallonerna och forskningen kring dessa,

        guidar oss på Bruksmuséet samt i Slottsparken.vid vacker väderlek.

16.15-                Styr bilarna mot Norrköping och SiN på Schalegatan och är där omkring 17.30.

Det blir inga tillfällen till egen forskning ..

Det krävs minst 10 deltagare för att resan skall genomföras.

Anmälan, SOM ÄR BINDANDE,  absolut  senast den 4 sept. till

Jan Ekermann  tel.  011-17 17 26  eller

Lars Bergsten tel.  0123 – 221 13 ( sommarhuset) eller

e-post- adress  bergsten.lida@telia.com  eller

på anmälningslista i lokalen, Schalegatan 7 eller

Tala om ifall du har egen bil eller önskar åka med någon.

 

 

 

Tidigare genomförda utflykter

 

Besök Vånga Hembygdsförening 2009-06-02

 

SiN:s studirresa till Vånga Hembygdsförening hade som huvudsyfte att etablera kontaktvägar mellan SiN:s släktforskare och Vångas hembygdsmuseum och rikhaltiga arkiv. Mottagandet var storartat och vi blev mäkta imponerade över vad vi fick se. Föreningsordföranden Harry Larsson, hans medarbetare Bengt Olof Nilsson och arkivexperten Eivor Sandberg m.fl. berättade och gav oss svar på alla våra frågor. Vånga hembygdsförening har målmedvetet byggt upp ett gediget kunnande kring sin hembygd. Man har ett omfattande program för vidareutveckling av innehavet av såväl museiföremål som skriftliga underlag. Man samarbetar med länsmuseum m.fl. övergripande instanser. Verksamheten bedrivs med ideella insatser. Med sina över 600 medlemmar synes hela Vånga socken vara engagerade.

På resan till Vånga hann vi stoppa till vid ”Gunnars bro” byggd av fadern Håkon på tusentalet. Vi besåg också Kullerstads 1100-tals kyrka, en pärla för bygden. Nöjda besökare i Vånga kunde på hemresan summera sina intryck. Många hade hittat data om avlägsna släktingar och många var de som bestämt sig för återbesök (öppet under sommartid varje söndag eftermiddag med kaffeservering och gammeldagsbutik!).

Jan Ekermann  

 

Släktforskarna i Norrköping reste  till Utvandrarnas hus och Växjö domkyrka!

 

Ett tjugotal medlemmar i SiN steg med spänd förväntan på bussen från Buss-Åke vid  Sinnet i arla morgonstunden den 3 april.

Vår chaufför Fredrik rattade skickligt och lugnt bussen ut via anhalt i Linghem på färden som gick via Kisa och Vimmerby till Virserum.

Där plockades kaffe och tilltugg fram för en liten paus.

Jan Ekermann, som planerat och bokat vår utflykt till den småländska huvudstaden, berättade under färden kunnigt om vad som väntade oss väl framme i Växjö.

Detta genom att informera om Utvandrarnas hus och den vackra och ljusa domkyrkan i Växjö.

Nils-Eric Johansson lånade mikrofonen då vi närmade oss Vimmerby och talade levande om både bygd och sina egna upplevelser i denna Astrid Lindgren-ort och varför han en gång lämnade Norrköping för flytt till staden. 

Väl framme i Växjö denna första härliga vårdag tog vår kunnige guide Yngve Turesson över och berättade om tillblivelsen av Utvandrarnas Hus, Etablerat 1965 som en minne och forskningscentrum över utvandringen.

Vi fick information om dess förnämliga sätt att beskriva den stora folkflytt som ägde rum från Sverige till främst USA från 1840-talet fram till 1930. Mer än en million svenskar bröt då upp för flytt till det okända, många för att aldrig mer återse fäderneslandet och de kära och nära.

Utvandrarnas hus bjuder besökaren på intressanta information med foton, faktamaterial, föremål, kartor och levandegjorda miljöer.

Förutom den stora emmigrationen finns här också beskrivet den stora immigrationen till Sverige som skett de senaste 50 åren, då lika många personer som en gång lämnade Sverige nu har sökt sig hit.

Förutom huvudutställningen fick vi ta del av Titanicrummet. Svenskarna utgjorde den största andelen från en och samma nation som förlorade livet i den tragiska olyckan.

En speciell utställning ägnades självklart åt Vilhelm Moberg och där fanns både Mobergs skrivarstuga från Väddö och en mångfald originalmanuskript, forskningsmaterial

till utvandrarböckerna och mycket Mobergiora att bese.

 Utvandrarnas hus ger förutom mycket tänkvärt material och också stora möjligheter att forska i kyrkoböcker, personregister, passagerarlistor med mera inom en

särskild avdelning där man ges assistans. Några av våra deltagare begagnade sig av denna möjlighet.

 Efter en lätt lunch i museets fina kafeteria vandrade vi några hundra meter till Växjö vackra, ljusa och stilfullt utsmyckade domkyrka.

Utsmyckningen präglas självklart av glaset som huvudkomponent, vad annars när vi befinner oss mitt i glasriket. Ett fängslande ”ljus”äpple,

den vackra altartavlan av Bertil Valien och inte minst korfönstrets strålande glasmosaik fångade oss speciellt.

 En annorlunda upplevelse gavs oss då vi fick beskrivet den säregna 12-kantiga dopskålen, vars like finns i Johanneskyrkan i Norrköping.

Hur det hängde ihop och ursprunget på detta 1600-talsföremål beskrev Jan Ekermann mycket fascinerande. Därefter gavs tillfälle till lugn och sinnesro under vacker orgelmusik.

 Så var det dags att åter äntra bussen för hemfärd. Liksom på nerfärden gav Jan Ekermann oss mycket lärdom, kulturinformation och anekdoter om det vi passerade.

Vid 20-tiden var så hemma i Norrköping, många nya vänner rikare och fyllda med kunskap. Dessutom fyllda med tankar på alla dem som vågade seglatsen över Atlanten ochsom gav liv åt så många släktingar ”there over” för så många oss här hemma.

Tack för resan Jan!

 Vid pennan, Owe Norberg

För mer info om utvandrarnas hus följ länken: www.utvandrarnashus.se/

Sidan uppdaterad 2009 06 03

Annonser