Medlem

Fyll i din medlemsansökan redan här och nu!

Som medlem får du:

 • Fri tillgång till forskningscentrum Sinnet på Schalegatan 7
 • Stöd och råd av erfarna släktforskare
 • Tillgång till Internetbaserade sökprogram Genline, Arkiv Digital och Svar
 • Tillgång till databaser på CD
 • Delta i kurser till reducerade avgifter
 • Delta i studieresor och möten Medlemsavgifter år 2010
 • Medlemsavgift 140:-kr per kalenderår.(från och med år 2011)
 • Vid inträde fr.o.m. 1 september, 70:-kr
 • Vid inträde fr.o.m. 1 november 2010, 140:-kr. Avgiften inkluderar då innevarande år och kommande år.
 • Juniorer upp till 18 år betalar halva avgiften.

Anmälan om medlemskap kan ske genom att sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 269-5377. Glöm inte att ange namn, adress, postnr, postort och telefonnummer samt e-postadress.

 • Du kan även anmäla ditt medlemskap genom att skicka uppgifterna till Släktforskarnas e-postadress:
 • Släktforskarnas bankgironummer i Handelsbanken är 269-5377
 • Släktforskarnas organisationsnummer är 802441-6920
 • Det går även bra att anmäla sitt medlemskap när du besöker oss i forskarcentrum Sinnet, men medlemsavgiften betalas alltid på bankgironumret 269-5377

Uppdaterad 2010 08 02

Annonser