Norrköping

Norrköping fick stadsrättigheter 1384. Eventuellt hade sådana rättigheter givits även tidigare, men då hade människor bott kring Motala Ströms fall under lång tid.

Stadens fick sin första storhetstid under 1600-talet när den holländske affärsmannen Louis de Geer slog sig ner i staden. Han grundade ett flertal industrier i staden, bl.a. pappersbruk, vapenfaktori, klädesfabrik och skeppsvarv. Under denna tid var staden Sveriges till befolkningsmängden näst största stad.

Norrköping har förstörts flera gånger av yttre fiender under dess historia. Första gången var av danskar 1567 under Nordiska sjuårskriget, men mest avgörande för staden var av ryssar 1719 under Stora nordiska kriget. Staden har också drabbats av ett flertal bränder, varav en år 1655 som ska ha varit väldigt ödeläggande.

Efter 1719 återställdes Norrköping och återtog platsen som rikets andra stad, vilket den fortsatte att vara till slutet av 1800-talet, då Göteborg expanderats. 1758 grundades Sveriges äldsta idag existerande nyhetstidning .

Under 1800-talet växte textilindustrin i Norrköping och 1830 stod staden för 70 % av Sveriges klädestillverkningen. De goda tiderna varade ända fram till 1960-talet då konkurrensen från utlandet började kännas av. Konkurrensen blev för svår och 1970 fanns bara ett fåtal fabriker kvar. I början av 1970-talet flyttade flera statliga verk till staden, Luftfartsverket, Invandrarverket, Sjöfartsverket samt Kriminalvårdsstyrelsen.

Nedläggningar, rivningsvågor och arbetslöshet präglade Norrköping under 1970-80 och 90-talen.

Under början av 2000-talet fick Norrköping ny skepnad som universitetsstad tillsammans med grannstaden Linköping. Tillsammans marknadsförs Norrköping och Linköping som den fjärde storstadsregionen.

Källa http://sv.wikipedia.org/

Annonser