Kyrkor

För att se alla våra kyrkor i högre upplösning, besök vårt stora fotogalleri. Se även SiNs sammanställning över kyrkorna. Läs mer om kyrkan och kyrkor på www.svenskakyrkan.se/norrkopingKyrkfoton © copyright Ingvar Anehed, Robert Kronqvist och Inger och Owe Malmqvist/Norberg.
Borgs kyrka. Klassicistisk fran 1802. Uppfdrd av Caspar Seurling. Altartavla av Pehr Horberg 1804. Rester av a1tarskap 1400-ta1. He1iga Birgittaskulptur. Dagsbergs kyrka. Från 1200-talet. Om- och tillbyggd 1777. Altartavla av Pehr Hörberg 1807. Furingstads kyrka. Från 1200-talet. Vackra kalkmålningar 1400- och 1600-tal.
Borg Dagsberg Furingstad
Hedvigs kyrka, Norrköping Uppförd för tyska församlingen 1673. Altarmålning av Pehr Hörberg 1791. Predikstol 1727. Dekorativa målningar 1890-tal. Häradshammars kyrka. Medeltida. Om- oeh tillbyggd i klassicistisk stil. Altartavla av Pehr Hörberg 1806. Jonsbergs kyrka. Korskyrka fran 1726. Altaruppsats mitten av 1600-talet. Predikstol 1756.
Hedvig Häradshammar Jonsberg
Kimstads kyrka. Barock från 1735. Altartavla av Guillaume Taraval 1700-tal. Löfstadsätten Lillies gravkor. Konungsunds kyrka. Klassicistisk från 1795. Ritad av Olof Tempelman. Altartavla av Pehr Hörberg 1802. Predikstol omkr. 1650 Krokeks kyrka. Nygotisk tegelkyrka från 1896. Ritad av F Eckert.
Kimstad Konungsund Krokek
Kuddby kyrka. Nyklassicistisk fråm 1828. Krucifix i mässing från Gusums bruk. Mässingsdopfunt i barock 1700. Kullerstads kyrka. Från 1200-talet. Rester av kalkmålningar 1500-tal. Predikstol 1650-tal. Dopfunt i kalksten 1200-tal. Kvarsebo kyrka. Klassicistisk från 1806. Ritad av J Wolff. Altartavla av Pehr Hörberg 1810. Predikstol 1750.
Kuddby Kullerstad Kvarsebo
Kvillinge kyrka. Från 1780-talet. Ritad av J Wolff. Byggd på ursprunglig medeltidskyrka. Altartavla av Pehr Hörberg 1788. Dopfunt av mässing 1684. Matteus kyrka, Norrköping Fdm 1892. Ritad av Helgo Zettervall. En av Sveriges bäst bevarade nygotiska kyrkor. Glasmålningar av Bo Beskow. Rönö kyrka. Från 1642. Altarskap 1400-tal. Votivskepp 1720. Dopfunt av kolmårdsmarmor 1871.
Kvillinge Matteus Rönö
Simonstorps kyrka. Från 1650. Om- och tillbyggd. Altartavla av Pehr Hörberg 1788. Dopfunt i mässing 1684. Skärkinds kyrka. Klassicistisk från 1836. Altartavla av Pehr Hörberg. Altarskåp omk. 1500. Två triumfkrucifix, Votivskepp 1600-tal. S:t Johannes kyrka, Norrköping Byggd i granit 1906. Tre glasmålningar i korfönstret av Bo Beskow. Dopfunt av kolmårdsmarmor.
Simonstorp Skärkind S:t Johannes
S:t Olai kyrka, Norrköping. Från 1767. Ritad av Carl Johan Cronstedt. Altartavla av Pehr Hörberg 1797. Mässingsdopfunt 1723. Styrstads kyrka. Från 1780-talet. Triumfkrucifix 1200-tal. Dopfunt 1200-tal Tingstads kyrka. Från 1200-talet. Om- och tillbyggd. Altartavla av Pehr Hörberg 1791. Triumfkrucifix 1400-ta1. Predikstol av mäster Göran 1669.
S:t Olai Styrstad Tingstad
Tåby kyrka. Klassicistisk från 1789. Altartavla av Pehr Hörberg 1796. Vånga kyrka. Från 1962. Återuppförd efter närmast totalf förstörelse av åsknedslag 1959. Ritad av Erik Lundberg. Altartavla av Johan Krouthen 1908.
Tåby Vånga Västra Husby
Å kyrka. Empir från 1846. Triumfkrucifix och skulptur "Madonnan med barnet" 1400-tal. Dopfunt i kalksten 1200-tal. Östra Eneby kyrka, Norrköping. Från 1100-talet. Kalkmålningar av Risinge­mästaren 1400-talet. Glasmålning av Olle Hjortzberg 1955. Östra Husby kyrka. Klassicistisk från 1809. Efter ritningar av Olof Tempelman. Altartavla av Pehr Hörberg 1814. Triumfkrucifix 1300-tal
Å Östra Eneby Östra Husby
Östra Ny kyrka. Klassicistisk från 1822. Vilar på 1200-talskyrka. Östra Stenby kyrka. Korskyrka från slutet av 1100-talet. Om- och tillbyggd. Skulpterad altartavla och predikstol1600-tal.  
Östra Ny Östra Stenby  
Annonser