Sammanställning av kyrkor

Namn Nr på kartan Foto
Borgs kyrka. Klassicistisk från 1802. Uppförd av Caspar Seurling. Altartavla av Pehr Hörberg 1804. Rester av a1tarskap 1400-ta1. He1iga Birgittaskulptur. 138 Ja
Borgs klockargård. Norrköping. Från 1980. Altarväv av Eva och Per Pettersson. 139 Ja
Capella Ecumenica. Ekumeniskt kapell invigt 1965. Ligger på en ö i Slätbaken. Byggdes helt och hållet av frivilliga krafter under ledning av Hilding Bjelkhammar. 270 Nej
Dagsbergs kyrka. Från 1200-talet. Om- och tillbyggd 1777. Altartavla av Pehr Hörberg 1807.  162 Ja
Furingstads kyrka.Från 1200-talet. Vackra kalkmålningar 1400- och 1600-tal.  161 Ja
Hedvigs kyrka. Norrköping Uppförd för tyska församlingen 1673. Altarmålning av Pehr Hörberg 1791. Predikstol 1727. Dekorativa målningar 1890-tal. 127 Ja
Häradshammars kyrka. Medeltida. Om- och tillbyggd i klassicistisk stil. Altartavla av Pehr Hörberg 1806.  151 Ja
Jonsbergs kyrka. Korskyrka från 1726. Altaruppsats mitten av 1600-talet. Predikstol 1756.  152 Ja
Kimstads kyrka. Barock från 1735. Altartavla av Guillaume Taraval 1700-tal. Löfstadsätten Lillies gravkor. 112 Ja
Kolmårdskyrkan. Kolrnårdens djurpark. Invigd 1980. Ekumenisk. Uppbyggd av block o bergväggar. och stort glasfönster. Vacker utsikt.  144 Nej
Konungsunds kyrka. Klassicistisk från 1795. Ritad av Olof Tempelman. Altartavla av Pehr H. 160 Ja
Krokeks kyrka.Nygotisk tegelkyrka från 1896. Ritad av F Eckert. 141 Ja
Krokeks ödekyrka. Krokeks kyrkoplats med ruin efter 1700-talskyrka. Krokeks kloster låg här. under medeltiden. 142 Nej
Kuddby kyrka. Nyklassicistisk från 1828. Krucifix i mässing från Gusums bruk. Mässingsdopfunt i barock 1700.  156 Ja
Kullerstads kyrka.Från 1200-talet. Rester av kalkmålningar 1500-tal. Predikstol 1650-tal. Dopfunt i kalksten 1200-tal.  148 Ja
Kvarsebo kyrka.Klassicistisk från 1806. Ritad av J Wolff. Altartavla av Pehr Hörberg 1810.Predikstol 1750.  143 Ja
Kvillinge kyrka. Från 1780-talet. Ritad av J Wolff. Byggd påursprunglig medeltidskyrka. Altartavla av Pehr Hörberg 1788. Dopfunt av mässing 1684. 145 Ja
Lindö kapell. Invigt 1936. Ritat av Curt von Schmalensee. Altartavla av fransk konstnär 1600-tal.  128 Ja
Matteus kyrka. Norrköping Från 1892. Ritad av Helgo Zettervall. En av Sveriges bäst bevarade nygotiska kyrkor. Glasmålningar av Bo Beskow. 129 Ja
Navestads kyrka. Norrköping Från 1970. Byggd i Navestads centrum. Altarbrun vävt av lin som odlats och tillretts i församlingen. 134 Ja
Rönö kyrka. Från 1642. Altarskåp 1400-tal. Votivskepp 1720. Dopfunt av kolmårdsmarmor 1871.  155 Ja
S:t Johannes kyrka. Norrköping Byggd i granit 1906. Tre glasmålningar i korfönstret av Bo Beskow. Dopfunt av kolmårdsmarmor. 130 Ja
S:t Olai kyrka. Norrköping. Från 1767. Ritad av Carl Johan Cronstedt. Altartavla av Pehr Hörberg 1797. Mässingsdopfunt 1723.  126 Ja
Simonstorps kyrka. Från 1650. Om- och tillbyggd. Altartavla av Pehr Hörberg 1788. Dopfunt i mässing 1684. 146 Ja
Skogsängsgården   Ja
Skärkinds kyrka. Klassicistisk från 1836. Altartavla av Pehr Hörberg. Altarskåp omk. 1500. Två triumfkrucifix, Votivskepp 1600-tal. 113 Ja
Sköldviks kapell. Invigt 1990. Från början en kavaljersflygel. Altare, dopfunt och votivskepp. 153 Ja
Smedbykyrkan. Norrköping. Från 1968. Ritad av C Franky. Altarkors i glas av Eric Höglund 1968.  133 Nej
Styrstads kyrka. Från 1780-talet. Triumfkrucifix 1200-tal. Dopfunt 1200-tal 131 Ja
Svärtinge kyrka. Från 1994. 1931 fick Skogsboroten av Östra Eneby sitt församlingshem. Klockstapel skänktes genom en insamling 1947. 136 Ja
Söderledskyrkan. Norrköping Fran 1970. Vävnad av Britta och Gunnar Haking. Korfönster av Eric Höglund.  140 Ja
Taborgsbergskyrkan. Norrköping. Områdeskyrka. Byggdes som flygel till den gamla herrgårdsbyggnaden 1981. 137 Ja
Tingstads kyrka. Från 1200-talet. Om- och tillbyggd. Altartavla av Pehr Hörberg 1791. Triumfkrucifix 1400-ta1. Predikstol av mäster Göran 1669. 132 Ja
Tåby kyrka. Klassicistisk från 1789. Altartavla av Pehr Hörberg 1796. 158 Ja
Vånga kyrka. Från 1962. Återuppförd efter närmast totalförstörelse av åsknedslag 1959. Ritad av Erik Lundberg. Altartavla av Johan Krouthen 1908. 149 Ja
Västra Husby kyrka 110 Nej
Å kyrka.Empir från 1846. Triumfkrucifix och skulptur ”Madonnan med barnet” 1400-tal. Dopfunt ikalksten 1200-tal.  157 Ja
Ättetorpskyrkan. Åby. Från 1962. Korets glasmålningar av Jan Brazda 1962. 147 Ja
Östra Stenby kyrka. Korskyrka från slutet av 1100-talet. Om- och tillbyggd. Skulpterad altartavla och predikstol 1600-tal. 159 Ja
Östra Eneby kyrka. Norrköping. Från 1100-talet. Kalkmålningar av Risinge­mästaren 1400-talet. Glasmålning av Olle Hjortzberg 1955. 135 Ja
Östra Husby kyrka.  Klassicistisk från 1809. Efter ritningar av Olof Tempelman. Altartavla av Pehr Hörberg 1814. Triumfkrucifix 1300-tal.  150 Ja
Östra Ny kyrka. Klassicistisk från 1822. Vilar på 1200-talskyrka. 154 Ja

Annonser