Utbildning

Studieprogram för höstterminen 2010
1: a omgången finns nu anslagna i Sinnet 
  Allmänt:Våra kurser/cirkel program  

  • Introduktion – onsdagar jämna veckor kl: 15-16 i föreningslokalen, ingen avgift
  • Grunder i släktforskning (nybörjare)
  • Släktforskning fortsättning I
  • Min Släkt registerprogram, grundkurs. 
  • Disgen 8.2 registerprogram, grundkurs.
  • Text-tydning, grundcirkel.
  • Pröva På kurs, grunderna i att använda datorn, för nybörjare med liten eller ingen datorkunskap. Kursen genomförs hos >SeniorNet.

För studiecirklar som genomförs på Sinnet krävs medlemskap i SiN.
Våra värdar tar emot anmälan i Sinnet på ÖppetHus dagarna och ger dig information om innehåll och förkunskaper till respektive kurser/cirklar. Utbildningen genomförs under förutsättning att det blir sex – åtta deltagare.

För att få största utbyte av cirklar/kurser efter ”Grunder i släktforskning” och på ett effektivt sätt utnyttja alla de möjligheter som i dag finns med datorer och Internet behöver du ha goda datakunskaper.Timantalet avser lektionstimmar. En lektionstimme = 45 minuter.

Kurs leds av kursledare och en eller två kurshandledare. 

Cirkel medverkar du själv med ledning av cirkelledare och cirkelhandledare. 


Information om kurser/cirklar/aktiviteter finns på anslagstavlan i
utbildningslokalen.
Här kan du ladda upp vårt stora utbud av studieprogram för 1: a kursomgången hösten 2010 som pdf-fil

Läs mer här

Nytt inför hösten 2010 är att vi dubblerar kurserna.
1: a omgången startar vecka 37 och avslutas vecka 41.
2: a omgången beräknas starta vecka 44 och presenteras i september med ungefär samma kursomfattning.
 
 
 

  

 

  

Annonser